Homeopatia

Homeopatia jest metodą leczenia, mającą na celu pobudzenie mechanizmów obronnych organizmu.

Samuel Hahnemann, opierając się na teorii i własnych badaniach, opisał zalety metody leczenia homeopatycznego. Od roku 1790, tj. od daty jego słynnego doświadczenia z korą drzewa chinowego, którą zastosował do leczenia chorych podczas epidemii malarii – datuje się współczesna era homeopatii. Hahnemann sformułował podstawową zasadę homeopatii: „similia similibus curentur” – „niech podobne leczy podobne”. Oznacza to, że jeżeli podamy zdrowemu człowiekowi określoną substancję np.: suszoną korę drzewa chinowego, to wywoła ona u niego określone stany i objawy, jak: gorączkę, poty, silne pragnienie, senność. Cierpiący na malarię, wykazują właśnie m. in. takie objawy i podanie kory drzewa chinowego leczyć będzie właśnie te stany i objawy w myśl zasady: ?podobne leczy podobne”. Ideę tę wykorzystano również w szczepionkach.

Istotę leczenia homeopatycznego sformułował Hahnemann w słowach : „Nie chorobę należy leczyć, lecz chorego. Nie należy poszukiwać środków uniwersalnych, ale leków likwidujących określoną chorobę. Nie ma sensu stosowanie środków działających doraźnie, nie usuwających przy tym przyczyn choroby”.

W Polsce znajomość homeopatii sięga również odległych czasów. Już w 1861 roku, dzięki inicjatywie znanego homeopaty dr Stefana Kuczyńskiego we Lwowie zaczął się ukazywać kwartalnik ?Homeopata polski”.

W 1892r. powstało Towarzystwo Zwolenników Homeopatii Rzeczypospolitej, które działa do dziś, obecnie pod nazwą Polskie Towarzystwo Homeopatyczne. Zrzesza ono kilka tysięcy lekarzy, stosujących zarówno leki pojedyncze jak i kompleksowe.

W 2003r. z inicjatywy środowiska lekarzy i farmaceutów, absolwentów kursów CECH (Centre d’Enseignement et de Développement de l’Homéopathie – Centrum  Kształcenia i Rozwoju Homeopatii) powstało Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej. Z roku na rok rozwija się ono coraz prężniej i jest obecnie największym towarzystwem homeopatycznym w Polsce.

Dlaczego warto stosować kompleksowe leki homeopatyczne  DAGOMED Pharma

Skuteczność metod leczenia homeopatycznego została potwierdzona empirycznie już 200 lat temu.

Leki  homeopatyczne  Dagomed  Pharma  są  prawnie  dopuszczone  do  obrotu  zgodnie z procedurami Unii Europejskiej.

Leki homeopatyczne DAGOMED Pharma:

  • są bezpieczne, nie mają przeciwwskazań i skutków ubocznych. Mogą stosować je zarówno dzieci jak i dorośli,
  • można je stosować równolegle z lekami alopatycznymi, a często ich połączenie może wpłynąć na obniżenie dawek leków chemicznych, nie wywołują niepożądanych reakcji z innymi lekami,
  • nie wywołują działań niepożądanych, a ponadto mogą być stosowane przez znacznie dłuższy okres czasu. Ma to szczególne znaczenie w chorobach przewlekłych,
  • są dostępne wyłącznie w aptekach i punktach aptecznych bez recepty,
  • mogą być stosowane w samoleczeniu, jeżeli dolegliwość występowała wcześniej i jest dobrze znana lub diagnozę postawił lekarz.

Możliwość komentowania jest wyłączona.